АДВОКАТ

адвокат ім. attorney, counsel, lawyer;\~ відповідача defense attorney; \~ за рахунок держави attorney provided at state expense; \~ захисту counsel for the defense; \~ звинувачення counsel for the prosecution; \~ позивача attorney for the plaintiff; \~ позивача counsel for the plaintiff; \~ у цивільних справах civil practice lawyer; \~, який допитує examining attorney; викликати \~a summon a counsel; винайм (вартість послуг) \~а attorney fees; захищатися через \~a defend oneself by a counsel; колегія \~ів the bar; консультуватися в \~а take the counsel's opinion; наймати \~a hire a counsel / a lawyer;

Українсько-англійський словник з прав людини 

АДВОКАТУРА →← АГРЕСІЯ

T: 0.082895603 M: 3 D: 3