search
Є І А Б В Г Д Е Ж З Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
АВТОРСЬКИЙ
авторськ|ий прикм. author's, inventor's;\~e право copyright; \~e свідоцтво certificate of authorship; \~ий гонорар author's fee; \~ий договір author's contract; закон про \~е право copyright law; передача \~ого права assignment / cession of a copyright; порушення \~ого права infringement of a copyright; piracy; порушувати \~е право violate a copyright;


Українсько-англійський словник з прав людини 

skip_previousАВТОРИТАРИЗМАГЕНТskip_next

T: 0.020437261 M: 23 D: 0