ВПЛИВАТИ

впливати дієсл. affect; influence; exert an influence; (тиснути) bring pressure to bear on / upon;\~ на результат affect the outcome; \~ на свідчення affect the testimony; \~ негативно affect adversely;

Українсько-англійський словник з прав людини 

ВПРОВАДЖЕННЯ →← ВПЛИВ

T: 0.091622611 M: 3 D: 3