ВНУТРІШНІЙ

внутрішн|ій прикм. (що знаходиться всередині) inner, interior, inside; (в межах однієї держави) home, inland, domestic, internal;\~я юрисдикція internal jurisdiction;втручатися у \~і справи interfere in the domestic affairs;

Українсько-англійський словник з прав людини 

ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНИЙ →← ВНОСИТИ

T: 0.09744819 M: 3 D: 3