ВИЗНАВАТИ

визнавати дієсл. acknowledge; (право тощо) recognize; (у суді) adjudicate; (вважати) consider; regard; admit;\~ вимогу allow a сlaim; \~ невинним find not guilty; \~ неспроможним declare insolvent; \~ особу винною find / adjudge a person guilty; \~ помилку confess an error; \~ себе винним plead guilty; avow oneself; confess; \~ скоєння злочину confess to a crime; \~ справедливість фактів, викладених у звинуваченні admit the truth of the facts in the accusation;

Українсько-англійський словник з прав людини 

ВИЗНАННЯ →← ВИДВОРЯТИ

T: 0.113986408 M: 3 D: 3