СПІР

спір ім. contest; dispute; conflict; litigation;\~ про підсудність справи dispute over the jurisdiction of a case; \~ про право issue in law; дозволяти \~ adjudicate a dispute; залагоджувати \~ settle a litigation; передавати \~ до арбітражу refer a dispute to arbitration; судовий \~ litigation;

Українсько-англійський словник з прав людини 

СПІРНИЙ →← СПІЛЬНОТА

T: 0.095818729 M: 3 D: 3