СПРАВА

справ|а ім. affair, matter; (судова) case, action; (досьє) record of the proceeding; file;\~ за позовом до адміністрації action against administration; \~, прийнята до провадження судом matter accepted for processing; \~а на розгляді суду case at bar; \~а, виграна захистом case for the defense; \~а, виграна звинуваченням case for the prosecution; \~а, що перебуває в центрі уваги high profile case; \~а, що перебуває у провадженні case in charge; \~и, об'єднані в одне провадження consolidated cases; адміністративна \~а administrative case; арбітражна \~ arbitration case; вести \~у conduct a case; вивчення \~и (особи та життєвих обставин підсудного) перед оголошенням вироку presentence investigation; вигравати \~у win a case; вирішувати \~у на чиюсь користь decide a case in smb's favor; витребувати \~у з нижчестоящого суду до вищестоящого evoke a case; відкладати \~у remit a case; закривати \~у dismiss the case; захищати \~у в суді plead a case in court; клопотання про перегляд \~и motion for a new atrial; матеріали \~и materials of a case; направляти \~у до арбітражу submit a case to arbitration; обставини \~и circumstances of a case; особова \~а правопорушника history of the offender; перегляд \~и reconsideration of a case; переглядати \~у reconsider a case; підсудна \~ matter for the court, cognizable case; повертати \~у з вищестоящого до нижчого суду relegate a case; поновлювати \~у reopen a case; порушувати \~ (проти) bring / initiate an action (against); призначати слухання \~и appoint a hearing; приймати \~у до провадження accept a matter for processing; припинення провадження у \~і dismissal of a case; припиняти \~у dismiss a case; програвати \~у lose a case; програвати \~у внаслідок неявки до суду lose by default; розглядати \~у consider a case; складні \~и complicated cases; судова \~а legal case / cause; цивільна \~ civil case;

Українсько-англійський словник з прав людини 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ →← СПОСТЕРЕЖЕННЯ

T: 0.133960207 M: 3 D: 3