СЕРЙОЗНИЙ

серйозн|ий прикм. serious;\~а помилка harmful error; \~е нехтування обов'язками gross neglect of duty; \~е правопорушення serious offense;

Українсько-англійський словник з прав людини 

СИЛА →← СЕПАРАТИСТ

T: 0.108016934 M: 3 D: 3