СВІДЧИТИ

свідчити дієсл. witness; testify; bear witness; give evidence; attest; affirm; vouch for;\~ посиланням на третю особу testify third-hand; не \~ достатньою мірою про вчинення злочину not properly charge an offense;

Українсько-англійський словник з прав людини 

СВОБОДА →← СВІДЧЕННЯ

T: 0.105018532 M: 3 D: 3