РІВНОПРАВНІСТЬ

рівноправність ім. equality; equal rights; parity; legal equality;\~ громадян equality of citizens; \~ сторін equality of the parties; \~ чоловіків і жінок equality of men and women; повна \~ complete equality; расова \~ equality of races;

Українсько-англійський словник з прав людини 

РІВНОПРАВНИЙ →← РІВНІСТЬ

T: 0.118624628 M: 3 D: 3