РОЗГЛЯД

розгляд ім. examination, investigation; (судовий) action at law; hearing of a case; judicial proceedings; lawsuit; trial; consideration; inspection; consideration;\~ апеляції review on appeal; \~ позову consideration of a claim; \~ претензії consideration of a claim; \~ справ у апеляційному та касаційному порядку hearing cases in the courts of appeals; \~ справ у першій інстанції hearing cases in trial courts; \~ справи examination of a case; hearing of a case; \~ справи про умовне звільнення consideration for parole; \~ справи судом trial by a court; \~ цивільної справи civil investigation; арбітражний \~ arbitral proceedings; arbitration proceedings; відкладати \~ postpone an examination of a case; відкритий \~ public hearing; закритий \~ examination in camera; неправильний судовий \~ mistrial; очікувати на \~ справи await trial; повторний \~ справи reconsideration; повторний \~ у суді retrial; подавати на \~ submit for consideration; поновлювати \~ reopen the proceedings; порядок \~у examination procedure; призупиняти \~ suspend an action; припиняти \~ terminate the proceedings; проводити \~ examine a case; судовий \~ judicial examination; судовий \~ за нормами загального права trial at common law; судовий \~ за нормами права справедливості trial at equity; судовий \~ за нормами статутного права trial at statutory law;

Українсько-англійський словник з прав людини 

РОЗГЛЯДАТИ →← РОЗ'ЯСНЮВАТИ

T: 0.115478664 M: 3 D: 3