РЕЄСТРАЦІЯ

реєстраці|я ім. record; recording; registration; registry;\~я документів registration of documents; \~я заднім числом backdating of registration; недійсна \~я invalid registration; незаконна \~я improper registration; обов'язкова \~я compulsory registration; офіційна \~я official registration; який не підлягає \~ї unregistrable; відділ \~ї registry; відмітка про \~ю note of registration;

Українсько-англійський словник з прав людини 

РЕЄСТРУВАННЯ →← РЕЄСТР

T: 0.122435286 M: 3 D: 3