ПРОЦЕДУРА

процедур|а ім. practice, procedure; proceedings; process;\~а оскарження appellate procedure; \~а правозастосування law enforcement procedure; адміністративна \~а administrative procedure; арбітражна \~а procedure of arbitration; відмовлятися від звичайної \~и dispense with the usual procedure; дозвільна \~а procedure of authorization; дотримуватися правил \~и abide by the rules of procedure; законна \~а legal procedure; законодавча \~а legislative proceedings; неофіційна \~а informal procedure; післясудові \~и post-trial proceedings; погоджувальна \~а conciliation procedure; раціональна \~а rational procedure; судова \~а judicial procedure;

Українсько-англійський словник з прав людини 

ПРОЦЕДУРНИЙ →← ПРОХАЧ

T: 0.135990635 M: 3 D: 3