ПРОХАННЯ

прохання ім. request; appeal; application; petition; supplication;\~ про перегляд ухвали application for revision of a judgement; \~ про помилування appeal for pardon; виконувати \~ comply with request; звертатися з \~м make a request; необгрунтоване \~ insufficient petition; обгрунтоване \~ sufficient petition; офіційне \~ official request; подавати \~ forward a petition; протерміноване \~ delayed petition;

Українсько-англійський словник з прав людини 

ПРОХАЧ →← ПРОФСПІЛКА

T: 0.116688911 M: 3 D: 3